Fenomen Justyna Popławska

Justyna
Popławska

Współwłaścicielka ośrodka Fenomen Psychoterapia i Rozwój

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i superwizorką Gestalt. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach zdrowia psychicznego. Prowadzę także grupy terapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych i młodych dorosłych.

Współpracuję z Instytutem Gestalt gdzie prowadzę zajęcia ze studentami Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Jako superwizorka posiadam certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Pracuję pod stałą superwizją, przestrzegając w pracy Deklaracji Strasburskiej oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
superwizje

Umów wizytę
Fenomen Agnieszka Śliwa

Agnieszka
Śliwa

Współwłaścicielka ośrodka Fenomen Psychoterapia i Rozwój

Jako psychoterapeutka i psycholożka pracuję głównie z dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupy wsparcia i warsztaty rozwojowo-psychologiczne. Posiadam doświadczenie kliniczne, które zdobywałam na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim prowadząc dla studentów konsultacje, procesy terapeutyczne oraz grupy wsparcia.

Wspieram młode osoby w ich rozwoju, przeżywanych kryzysach i trudnościach w relacjach. Tworzę również kreatywną przestrzeń do pracy m.in. podczas warsztatów i kobiecych grup terapeutycznych.

Doświadczenie szkoleniowe zdobywałam m.in we współpracy z Akademią Górnośląską, gdzie prowadziłam spotkania rozwojowe oraz zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego. Jestem psycholożką (Uniwersytet Śląski) oraz psychoterapeutką po całościowym szkoleniu w akredytowanym Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (akredytacja PTP i EAGT). Posiadam dyplom trenera na poziomie EQF 5 European Qualification Framework.

Pracuję pod stałą superwizją, przestrzegając Deklaracji Strasburskiej oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną
psychoterapię indywidualną on-line

Umów wizytę
Fenomen Wojciech Ziółkowski

Wojciech
Ziółkowski

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w  Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W IIPG ukończyłem Program Pomocy Psychologicznej w nurcie psychoterapii Gestalt.

Jako psychoterapeuta pracuję z osobami zmagającymi się z  problemami egzystencjalnymi, kryzysem tożsamości, utratą sensu, obniżeniem nastroju, lękiem, osamotnieniem i fobią społeczną.

Moja praktyka psychoterapeutyczna poprzedzona jest ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w obszarze biznesu i jako nauczyciel akademicki. Pracując w takim środowisku miałem okazję wykształcić zmysł pracy z ludźmi i dla ludzi. Doświadczenie pomocowe zdobywałem pracując jako psychoterapeuta w ośrodku „Opoka” w Rybniku oraz Domu Aniołów Stróżów w Katowicach jako wolontariusz. Stale się rozwijam, uczę i poznaję siebie poprzez udział w treningach terapeutycznych i szkoleniach.

Pracuję pod stałą superwizją, przestrzegając w pracy Deklaracji Strasburskiej oraz Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną
psychoterapię indywidualną on-line
psychoterapię par

Umów wizytę
Fenomen Monika Czuma

Monika
Czuma

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt w procesie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Jako psychoterapeutka pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu, zmagającymi się z problemami w relacjach, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, napięcia i lęku.

Na co dzień pracuję również jako psycholożka w placówce klinicznej dla osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Poradni Zdrowia Psychicznego przy CP oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach.

Stale się rozwijam, uczę i poznaję siebie poprzez udział w treningach terapeutycznych i szkoleniach. Posiadam dyplom trenerki na poziomie EQF 5 European Qualification Framework.

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji. W pracy opieram się na zasadach kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną

Umów wizytę
Fenomen Kamila Ibrom

Kamila
Ibrom

Jestem psychoterapeutką w procesie szkolenia w akredytowanym Instytucie Gestalt w Zabierzowie.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodymi dorosłymi zmagającymi się z obniżonym poczuciem własnej wartości, brakiem wiary w siebie, trudnością w podejmowaniu decyzji i wyzwań oraz trudnościami w relacjach. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w dziennym Ośrodku Wsparcia w Cieszynie przy Szpitalu Śląskim. Stale się rozwijam, uczę i poznaję siebie poprzez udział w treningach terapeutycznych i szkoleniach.

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji. W pracy opieram się na zasadach kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną

Umów wizytę
Fenomen  Aneta Jabłońska

Aneta
Jabłońska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt. Szkolenie ukończyłam w Instytucie Gestalt w Krakowie (akredytacja EAGT i EAP). Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych i  młodzieży. Pracuję jako psycholożka w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzę konsultacje związane z rozwiązywaniem trudności wychowawczych i z rozwojem osobistym. Pracuję z osobami przeżywającymi trudności w relacjach, cierpiącymi z powodu kryzysów osobistych.

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji. W pracy opieram się na zasadach kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną
psychoterapię indywidualną on-line
psychoterapię par

Umów wizytę
Fenomen Dorota Kołodziejak

Dorota
Kołodziejak

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt w Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt. Aktualnie jestem na ostatnim roku psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz parami. Moje doświadczenie pracy z osobami w kryzysach osobistych i zawodowych obejmuje prowadzenie grup wsparcia oraz coachingu indywidualnego. W pracy jako psychoterapeutka Gestalt korzystam ze swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań oraz Mindfulness-Based Stress reduction.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną
psychoterapię par

Umów wizytę
Fenomen Agnieszka Groborz

Agnieszka
Groborz

Jestem psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie Gestalt w Śląskim Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt oraz trenerką TUS SST. Obecnie studiuję psychologię na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jako psychoterapeutka pracuję głównie z osobami dorosłymi. Mam doświadczenie w konsultowaniu młodzieży i młodych dorosłych w trudnościach jakich doświadczają. Od kilku lat współpracuję z Żorskim Hospicjum z osobami odchodzącymi i ich rodzinami. Prowadzę procesy psychoterapii również w języku angielskim.

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji. W pracy opieram się na zasadach kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną
psychoterapię indywidualną on-line
psychoterapię par
psychoterapię w języku angielskim

Umów wizytę
Fenomen Aleksandra Osman

Aleksandra
Osman

Jako psychoterapeutka Gestalt specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi wypalenia, przeżywającymi trudności w relacjach osobistych i zawodowych. Pomagam odkryć kim jesteś, jakie masz potrzeby i kim chcesz być, by w efekcie stać się sobą i tworzyć świadome relacje. Ukończyłam szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (akredytacja PTP i EAGT). Ukończyłam także Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności opracowany przez prof. Jona Kabat-Zinna MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

Doświadczenie zdobywałam w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego – Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym.

Stale się rozwijam, uczę i poznaję siebie poprzez udział w treningach terapeutycznych i szkoleniach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi on-line, również w języku angielskim.

Możesz zapisać się do mnie na:
psychoterapię indywidualną on-line
psychoterapię w języku angielskim on-line

Umów wizytę
Fenomen Joanna Sztuk

lek. Joanna
Sztuk

Jestem lekarką w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych.

Konsultuję pacjentów zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. W codziennej pracy cenię ponad wszystko rozmowę, wymianę doświadczeń, uważność i empatyczne podejście do drugiego człowieka.

Doświadczenie zdobywam/łam w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Szpitalu AVIMED, Szpitalu Kolejowym w Katowicach, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W ramach współpracy z zespołem Fenomenu prowadzę konsultacje psychiatryczne Klientów.

Fenomen  Agnieszka Bielska-Brodziak

Agnieszka
Bielska-Brodziak

Jestem profesorką prawa na Uniwersytecie Śląskim, gdzie zajmuję się bioetyką i interpretacją. Jestem członkinią Komisji Bioetycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz multidyscyplinarnego zespołu zajmującego się podnoszeniem medycznych i prawnych standardów funkcjonowania osób inter- i transpłciowych w Polsce.

Jestem psychoterapeutką Gestalt (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie), a także terapeutką w procesie szkolenia Mindfulness Base Cognitive Therapy, organizowanej przez Oxford Mindfulness Center, przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego i Fundacji Rozwoju Mindfulness.

Jako trenerka rozwoju osobistego i mediatorka sądowa, specjalizuję się w mediacjach rodzinnych, czyli tam gdzie kryzys relacji osobistych prowadzi do konfliktu prawnego. Pracuję rozwojowo i terapeutycznie z grupami, prowadząc krótkoterminowe terapie indywidualne w systemie hybrydowym lub on-line. Dobrze znam środowisko i problemy osób funkcjonujących w zawodach obciążonych dużą presją społeczną (prawnicy, lekarze, akademicy).

Pracuję pod stałą superwizją.

W ramach współpracy z zespołem Fenomenu prowadzę szkolenia i grupy wsparcia.

Możesz zapisać się do mnie na:
cykliczne spotkania grup wsparcia