Szkolenia
‍terapeutyczne

Praca z traumą w ujęciu Gestalt.
Od dysocjacji do ożywienia.

Szkolenie jest skierowane do psychoterapeutów Gestalt i innych modalności, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy i wiedzę dotyczącą pracy z traumą. Zapraszamy początkujących i doświadczonych psychoterapeutów, którzy potrzebują uporządkować wiedzę i ugruntować się w doświadczaniu.

Warsztat „Od dysocjacji do ożywienia” jest propozycją pracy z traumą w dialogicznym ujęciu Gestalt. Poprzez fenomenologiczne zakorzenienie w tu i teraz uczestnicy będą uczyli się pracy uwrażliwionej na reakcje osoby dotkniętej traumatycznym wydarzeniem w oparciu o jej zasoby i ucieleśnioną obecność psychoterapeuty. Traktując proces i relację jako podstawy renegocjacji traumy będą mogli doświadczać możliwości przeformułowania traumatycznych przeżyć w szansę rozwoju i transformacjiw wolności od ich skutków. Opierając się na podstawach wiedzy z neuronauki w czasie warsztatu wspólnie przyjrzymy się zmianom (zakłóceniom) jakie zachodzą w id, ego oraz funkcji osobowości u klientów dotkniętych traumą, co pomoże w zrozumieniu w jaki sposób Ci klienci utknęliw przeszłych doświadczeniach i jak formułować interwencje terapeutyczne w polu traumy. Ważnym aspektem warsztatu będzie też rozpoznanie przez uczestników jak współtworzą relacyjne pole z klientami poprzez własną historią i swoje osobiste reakcje na traumę. Przewodniczką w tym doświadczeniu będzie certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu w Instytucie Gestalt Izabela Rakoczy.

Warsztat spełnia warunki zawarte w procedurze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Psychoterapeutka prowadząca:
Izabela Rakoczy – jestem terapeutką i superwizorką pracującą w nurcie Gestalt. To dla mnie nie tylko możliwość wykonywania pasjonującego zawodu, ale filozofia życia i często perspektywa z jakiej oglądam świat. Wśród moich zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje trauma – zarówno wpływ jaki wywiera na jakość życia dotkniętych nią osób jak i możliwość skutecznego renegocjowania traumatycznych doświadczeń. Zainteresowanie traumą miało znacząco ukształtowało sposób mojej pracy. Swoją skuteczność opieram na ciągłym, uważnym a przede wszystkim dialogicznym procesie dostrajania się do sygnałów wysyłanych zarówno przez ciało klienta jak i moje, co osadzając klientów w „tu i teraz” pozwala im nabierać siły, odwagi i pewności siebie a mnie pracować zgodnie z zasadą „Primum non nocere”. w tym obszarze poza pracą w nurcie Gestalt czerpię dużo z wiedzy uzyskanej na szkoleniu Somatic Experiencing. Od niedawna jestem także jedną z pierwszych w Polsce z kilkudziesięciu facylitatorek i facylitatorów izraelskiej metody Emotion Aid powstałej na gruncie SE. Posiadam blisko trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdobyłam je pracując wiele latw różnych formach, m.in. w ramach zadań realizowanych w organizacji pozarządowej, którą założyłam 14 lat temu i prowadzę do dnia dzisiejszego. Interesuje mnie także odmienność kulturowa i związane z nią konsekwencje widoczne w postrzeganiu grup mniejszościowych. Od ponad dekady jestem zawodowo (a też i osobiście poprzez bliskie przyjacielskie relacje) związana z lokalną społecznością romską. Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych, dorosłych już dzieci. Kiedy odpoczywam od zawodowych obowiązków najchętniej tańczę, schodzę pod wodę z akwalungiem lub włóczę się po górskich szlakach.

Szkoleniew zawodzie psychoterapeuty:
• Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi – szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu, poziom A
• Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie – certyfikat wydany przez Instytut Gestalt
• Norsk Gestaltinstitutt Hoyskole – Szkoła Superwizorów Gestalt
• Instytut Terapii Psychosomatycznej – 3-letni kurs certyfikujący Somatic Experiencing
• Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing – kurs Emotion Aid
• Wrocławski Instytut Psychoterapii – Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – w trakcie szkolenia

Certyfikaty:
• Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt Europejski Certyfikat Superwizora psychoterapii Gestalt
• Somatic Experiencing Practitioner wydany przez European Association For Somatic Experiencing

Termin:
4–5 listopada 2023r.

Ilość osób w grupie:
10–12

Czas trwania:
16 godz. (dwa dni – sobota i niedziela)
9.00–13.00 zajęcia
13.00–14.00 przerwa obiadowa
14.00–18.00 zajęcia

Koszt:
950 zł

Miejsce:
Fenomen Psychoterapia i Rozwój
ul. Powstańców 27/3, Katowice

Zapisy:
tel.: 506 505 102
e-mail: kontakt@psychoterapiafenomen.pl

Gwarancją miejsca na liście jest wpłata zaliczki w wysokości 550 złw ciągu dziesięciu dni od momentu zapisania się. Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić  w terminie do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.

Fenomen psychoterapii Gestalt w praktyce.

Warsztat jest skierowany do psychoterapeutów Gestalt i innych modalności, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o konkretne narzędzia wykorzystywane w psychoterapii Gestalt. Zapraszamy zarówno początkujących jak i doświadczonych psychoterapeutów, którzy potrzebują uporządkować wiedzę i ugruntować się w doświadczaniu.

Podczas sesji psychoterapii Gestalt pracujemy w relacji z Klientem/tką. To kontaktowanie się i więź jest czynnikiem leczącym. To tutaj tworzy się przestrzeń kreatywnego przystosowaniaw spotkaniu dwóch osób: psychoterapeutki/ty i klientki/a,w której może wydarzyć się eksperyment, praca ze snem czy praca z ciałem. w pracy jako psychoterapeuci opieramy się o teorię gestalt, w tym o paradoksalną teorie zmiany, oraz o diagnozę fenomenologiczną. Posługujemy się eksperymentem będącym efektem naszej kreatywności, który jednakże organizujemy stosując określone zasady. Podczas tego warsztatu będziesz mogła/mógł zobaczyć, doświadczyć, usystematyzować swoją wiedzę dotyczącą praktyki Gestalt. Przewodnikiem w tym doświadczeniu będzie certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel zawodu w Instytucie Gestalt Vasyl Stasiuk.

Warsztat spełnia warunki zawarte w procedurze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Psychoterapeuta prowadzący:
Vasyl Stasiuk – jestem psychologiem, psychoterapeutą i coachem. Swoją edukację i praktykę rozpocząłem we Lwowie w 1997 roku, a od 2015 roku mieszkam i pracuję w Krakowie. Jestem absolwentem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franka (psychologia) i Moskiewskiego Instytutu Gestalt (psychoterapia Gestalt). Ukończyłem także Szkołę Profesjonalnego Coachingu (IPRI) w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów (USP; psychoterapeuta terapii skoncentrowanej na osobowości). Obecnie uczestniczę w szkoleniu superwizorskim organizowanym przez ACP-France – Institut de Formation à l’Approche Centrée surla Personne selon Carl Rogers.Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz psychoterapię młodzieży (w nurcie humanistycznym Gestalt i rogeriańskim), a także coaching. Pracuję w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. w swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki PolskiegoTowarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Kodeksem Etyki European Association of Gestalt Therapy. Regularnie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną. Jeśli chodzi o psychologię i psychoterapię – wybieram i kocham tę, którą można nazwać „doświadczaną”. Nie wymyśloną w gabinetach, ale „przepuszczoną” przez siebie, swoje doświadczenia, swoje życie. Wierzę, że w mojej praktyce psychoterapeutycznej najważniejsza jest relacja. W rzeczywistości to właśnie relacja rodzi nowe doświadczenie, które jest najważniejszym rezultatem pracy zespołu klientka/ta-terapeutka/ta. w mojej pracy kieruję się ideą, że we współpracy z inną osobą możemy się nauczyć czegoś o sobie, o świecie wokół nas i ostatecznie zmienić się i rozwijać. Jestem przekonany, że każda osoba ma niezbędne możliwości, aby spełnić wszystkie swoje pragnienia i potrzeby. Zdarza się, że nasze możliwości i zasoby nie są dostępne w tym czasie i powodów tego jest nieskończenie wiele… Więc rzeczywista terapia jest dobrym sposobem, aby znaleźć te niezbędne zasoby i nauczyć sięz nich korzystać, aby zorganizowaćswoje życie w taki sposób, aby spełniać swoje potrzeby.

Termin:
2–3 grudnia 2023r.

Ilość osób w grupie:
10–12

Czas trwania:
16 godz. (dwa dni - sobota i niedziela)
9.00–13.00 zajęcia
13.00–14.00 przerwa obiadowa
14.00–18.00 zajęcia

Koszt:
950 zł

Miejsce:
Fenomen Psychoterapia i Rozwój
ul. Powstańców 27/3, Katowice

Zapisy:
tel.: 506 505 102
e-mail: kontakt@psychoterapiafenomen.pl

Gwarancją miejsca na liście jest wpłata zaliczki w wysokości 550 złw ciągu dziesięciu dni od momentu zapisania się. Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić  w terminie do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.

Zapisz się

Warsztaty
superwizyjne

Praca z osobą z zaburzeniami odżywiania w ujęciu psychoterapii Gestalt.

Serdecznie zapraszamy na warsztat superwizyjny poświęcony specyfice pracy z osobą cierpiącą na zaburzenia odżywiania w ujęciu Gestalt.

Warsztat składa się z dwóch części, pierwsza poświęcona jest podstawowym zagadnieniom teoretycznym, druga przeznaczona jest napracę superwizyjną uczestniczek/ków spotkania.

Gdy w procesie psychoterapii towarzyszymy osobom, dla których zaburzenie odżywiania jest jedynym możliwym twórczym przystosowaniem i jedyną szansą na „wzrost i kontakt ze światem” (Conte, Mione 2016), terapeuta/ka potrzebuje zakotwiczyć siebie w swoim tle (zasobach własnych i środowiska), pozostaćz poczuciem własnego ciała, świadomością oddechu, pozycji, ruchu. By nie dać się porwać bolesnej egzystencji osoby cierpiącej na zaburzenia odżywiania, terapeutka/ta Gestalt korzysta z własnej intencjonalności kontaktu, kierując się również wiedzą, doświadczeniem, etyką itd.
„Terapeuta musi pomóc klientowi się uwrażliwić i na nowo przyjąć swoje ciało aż do powierzchni skóry, gdzie klient może nawiązać zmysłową łączność z tym, co inne (Philippson, 2014)”. Pozostawanie w kontakcie granicznym zosobą cierpiącą na zaburzenia odżywiania może stanowić wyzwanie zarówno dla osób uczących się, jak i praktykujących terapeutów. Ten warsztat superwizyjny będzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności pracy z osobą chorującą na zaburzenia odżywiania.

Przykładowe tematy jakie będziemy poruszać to :
- Zaburzenia odżywiania jako forma twórczego przystosowania
- Procesy cielesne powiązane z funkcją jedzenia
- Specyfika egzystencji anorektycznej i bulimicznej

W praktyce zaś będziemy:
- Rozwijać umiejętność ucieleśniania kontaktu w pracy terapeutycznej
- Zwiększać świadomość własnych przekonań na temat jedzenia
- Odkrywać relacyjną funkcję zaburzeń odżywiania

Warsztat spełnia warunki zawarte w procedurze uzyskania certyfikatupsychoterapeuty określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Z uwagi na czas spotkania istnieje możliwość superwizji czterech procesów psychoterapeutycznych. Warsztat adresowany jest zarówno dla praktykujących terapeutów/tek, jak i zaawansowanych studentów/ekszkół psychoterapii, którzy rozpoczęli już własną praktykę terapeutyczną.

Superwizorka prowadząca:
Agata Sitarska – Certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, superwizorka w trakcie szkolenia, założycielka ośrodka „Złap kontakt” w Warszawie. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków, dorosłych oraz par, ponadto prowadzi szkolenia dla przyszłych psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie.

Termin:
16 września 2023r.

Ilość osób w grupie:
8

Czas trwania:
8 godz.
9.00–13.00 zajęcia
13.00–14.00 przerwa obiadowa
14.00–18.00 zajęcia

Koszt:
490 zł

Miejsce:
Fenomen Psychoterapia i Rozwój
ul. Powstańców 27/3, Katowice

Zapisy:
tel.: 506 505 102
e-mail: kontakt@psychoterapiafenomen.pl

Gwarancją miejsca na liście jest wpłata zaliczki w wysokości 250 złw ciągu dziesięciu dni od momentu zapisania się. Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić w terminie do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.

Wstyd w relacji psychoterapeutycznej.

Warsztat dla psychoterapeutów Gestalt i pokrewnychnurtów humanistycznych.

Podczas warsztatu będziemy zajmować się zagadnieniem wstydu w relacji psychoterapeutycznej. Tematy jakie będziemy poruszać:
- wstyd jako fenomen pojawiający się w polu relacji psychoterapeutycznej
- wstyd jako kreatywne przystosowanie
- rozpoznawanie i geneza zjawiska wstyduForma warsztatów:
- dyskusja
- pracaw grupach
- superwizja

Z uwagi na czas trwania spotkania istnieje możliwość superwizji czterech procesów psychoterapeutycznych.

Superwizorzy prowadzący:
Justyna Popławska, Tomasz Lepszy

Warsztat spełnia warunki zawarte w procedurze uzyskania certyfikatupsychoterapeuty określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Superwizorzy prowadzący:
Justyna Popławska – jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe. Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w poradniach zdrowia psychicznego. Prowadzę także grupy terapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych i młodych dorosłych. Współpracuję z Instytutem Gestalt gdzie prowadzę zajęcia ze studentami Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Jestem superwizorką w trakcie szkolenia w Praktycznej Szkole Superwizorów Gestalt, organizowanego przez Norweski Instytut w Oslooraz Instytut Gestalt w Krakowie.

Tomasz Lepszy – jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez European Association for Gestalt Therapy oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Prowadzę praktykę prywatnąw Katowicach. w ramach NFZ prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowegow Ośrodku Medyczno Terapeutycznym Syriusz z siedzibąw Żorach. Jestem superwizorem w trakcie szkoleniaw Praktycznej Szkole Superwizorów Gestalt, organizowanego przez Norweski Instytut w Oslo oraz Instytut Gestaltw Krakowie.

Termin:
7 listopada 2023r.

Ilość osób w grupie:
8–10

Czas trwania:
8 godz.
9.00–13.00 zajęcia
13.00–14.00 przerwa obiadowa
14.00–18.00 zajęcia

Koszt:
520 zł

Miejsce:
Fenomen Psychoterapia i Rozwój
ul. Powstańców 27/3, Katowice

Zapisy:
tel.: 506 505 102
e-mail: kontakt@psychoterapiafenomen.pl

Gwarancją miejsca na liście jest wpłata zaliczki w wysokości 250 złw ciągu dziesięciu dni od momentu zapisania się. Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić w terminie do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.

Psychoterapeuta/ka Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Celem warsztatu jest wsparcie merytoryczne psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Doświadczony psychoterapeuta (ze specjalizacją psychoterapia dzieci i młodzieży) oraz superwizor odpowie na pytania dotyczące:
- tego jak pracować terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i umiejętności rozwojowych,
- w jaki sposób rozmawiać z młodymi Klientami mającymiz trudności w  zachowaniu (agresja, problemy z kontrolą impulsów)
- technik terapeutycznych i ich zastosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Forma warsztatów:
- dyskusja
- praca w grupach
- superwizja

Z uwagi na czas spotkania istnieje możliwość superwizji czterech procesów psychoterapeutycznych.

Warsztat spełnia warunki zawarte w procedurze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Superwizor prowadzący:
Tomasz Lepszy – jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez European Association for Gestalt Therapy oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Prowadzę praktykę prywatnąw Katowicach. w ramach NFZ prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowegow Ośrodku Medyczno Terapeutycznym Syriusz z siedzibąw Żorach. Jestem superwizorem w trakcie szkoleniaw Praktycznej Szkole Superwizorów Gestalt, organizowanego przez Norweski Instytut w Oslo oraz Instytut Gestaltw Krakowie.

Termin:
21 listopada 2023r.

Ilość osób w grupie:
8-10

Czas trwania:
8 godz.
9.00–13.00 zajęcia
13.00–14.00 przerwa obiadowa
14.00–18.00 zajęcia

Koszt:
490 zł

Miejsce:
Fenomen Psychoterapia i Rozwój
ul. Powstańców 27/3, Katowice

Zapisy:
tel.: 506 505 102
e-mail: kontakt@psychoterapiafenomen.pl

Gwarancją miejsca na liście jest wpłata zaliczki w wysokości 250 złw ciągu dziesięciu dni od momentu zapisania się. Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić w terminie do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia warsztatu.

Zapisz się